Khách hàng đang có khoản vay quá hạn có được hỗ trợ lãi suất với khoản vay đúng hạn ở Ngân hàng hay không?


(CSTC) – Đây là thắc mắc của nhiều người trong quá trình thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chiều 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với 424/426 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 84,79% đại biểu Quốc hội).

Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng (thực tế là 347.000 tỷ, tương đương khoảng 15 tỷ USD) được sử dụng để nâng cao năng lực của hệ thống y tế, kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Khách hàng đang có khoản vay quá hạn có được hỗ trợ lãi suất với khoản vay đúng hạn ở Ngân hàng hay không? - Ảnh 1.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội – Nguồn VOV

Trong số này, có gói 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2% lãi xuất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, thực hiện trong 2 năm 2022 – 2023.

Để triển khai chương trình, NHNN đã ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn các NH thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất. 

Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện vẫn có nhiều vướng mắc. 

Anh Minh – nhân viên quan hệ khách hàng của ngân hàng X có 1 trường hợp khách hàng doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ lãi suất.

Điều đáng nói là khách hàng này ngoài khoản vay bên Ngân hàng X còn 1 khoản vay bên Ngân hàng Y và khoản vay này đang bị quá hạn. Theo thông tin CIC, khách hàng đang có nợ thuộc nhóm II.

Anh Minh đã gửi thắc mắc lên Hội sở Ngân hàng đề nghị hướng dẫn, trường hợp này, giả sử các điều kiện khác KH đáp ứng hết, thì khoản vay của KH có được hỗ trợ lãi suất theo quy định của NHNN không?

Điều 4. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất (Thông tư 31)

1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

3. Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

a) Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

b) Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chính thức, giải đáp nhiều câu hỏi, trong đó có thắc mắc của anh Minh.

Theo đó, tại thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, khoản vay đang được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN không có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả, đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện được hỗ trợ lãi suất thì ngân hàng thương mại vẫn hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ kỳ thu lãi đó (không phụ thuộc vào tình trạng khoản vay khác và nhóm nợ CIC của khách hàng).

Như vậy, điều kiện “không có số dư nợ gốc bị quá hạn” chỉ đánh giá đối với khoản vay xem xét hỗ trợ lãi suất, không tính đến tình trạng các khoản vay khác và nhóm nợ CIC của khách hàng.

Anh Duy, một nhân viên ngân hàng khác đặt ra câu hỏi đối với những khoản vay mới chỉ quá hạn nợ gốc dưới 10 ngày, chưa chuyển nhóm nợ 2, vẫn trả đủ lãi vay đúng ngày thì có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Cũng theo văn bản giải đáp của Ngân hàng Nhà nước thì theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khoản vay có số dư nợ gốc quá hạn/lãi chậm trả (bao gồm cả trường hợp quá hạn/chậm trả dưới 10 ngày) không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn.

An VũTheo Nhipsongkinhte

share-face-book

Add Comment