Người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công

11219711_728327893942374_4905354564906310499_n
Jack Ma đã nói:
“Người nghèo chỉ biết dạy bạn cách để nghèo hơn!
Bạn bài chỉ biết thúc bạn chơi bài!
Bạn nhậu chỉ biết thúc bạn cạn ly!
Còn người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công!
May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn.
Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn.
Người được gọi là Quý nhân là: người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với 1 thế giới mới. Ngày mai có thật sự huy hoàng, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay”.

Nguồn (ST)

share-face-book

Add Comment