Những câu châm ngôn tình yêu hay, ý nghĩa

Tình yêu là thứ cảm xúc kỳ diệu và muôn màu. Nó có thể mang lại hạnh phúc, vui vẻ nhưng cũng có thể mang đến khổ đau, thù hận. Tình yêu vẫn mãi là tình yêu, nhưng cảm xúc thì lại do mỗi người cảm nhận. Hãy tham khảo những câu châm ngôn tình yêu hay và ý nghĩa dưới đây để có cái nhìn đúng đắn và thái độ tích cực khi yêu bạn nhé.

Những câu châm ngôn tình yêu hay bạn nên đọc

“You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.”

“Bạn không yêu ai đó vì họ hoàn hảo, bạn yêu họ bất chấp sự thật rằng họ không hoàn hảo.”
― Jodi Picoult, My Sister’s Keeper

“Love never dies a natural death. It dies because we don’t know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings.”

“Tình yêu không bao giờ tự nhiên chết đi. Nó chết vì chúng ta không biết cách làm mới nguồn cảm hứng cho nó. Nó chết vì sự mù quáng, lỗi lầm và sự phản bội. Nó chết vì bệnh tật và vết thương; nó chết vì mệt mỏi, héo tàn và mất đi sự tinh khiết của nó.”
― Anais Nin

“If you can make a woman laugh, you can make her do anything.”

“Nếu bạn có thể khiến một người phụ nữ cười, bạn có thể khiến cô ấy làm bất cứ điều gì.”
― Marilyn Monroe

“We’re all a little weird. And life is a little weird. And when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness—and call it love—true love.”

Đây là một câu thành ngữ khá phổ biến được dùng để miêu tả tình yêu đích thực: “Chúng ta đều có chút kỳ quặc. Và cuộc sống cũng kỳ quặc. Khi chúng ta tìm được người nào đó mà kỳ quặc của họ tương thích với kỳ quặc của chúng ta, chúng ta cùng nhau kết hợp và đắm chìm trong những kỳ quặc thỏa mãn lẫn nhau – và gọi nó là tình yêu – tình yêu đích thực.”
― Robert Fulghum, True Love

“If I had a flower for every time I thought of you…I could walk through my garden forever.”

Đây là một câu thành ngữ ngọt ngào mô tả tình yêu: “Nếu tôi có một bông hoa cho mỗi lần tôi nghĩ đến bạn…Tôi có thể đi dạo trong khu vườn của mình mãi mãi.”
― Alfred Tennyson

“The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space.”

Đây là một câu châm ngôn tuyệt vời khác của Marilyn Monroe mô tả về tình yêu thực sự: “Người tình đích thực là người đàn ông có thể làm cho bạn cảm thấy phấn khích bằng cách hôn lên trán bạn, mỉm cười vào mắt bạn hoặc chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào khoảng trống không gian.”
― Marilyn Monroe

“When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.”

“Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn là khác biệt. Bạn cảm thấy an toàn và thoải mái.”
― Jess C. Scott, The Intern

“Dumbledore watched her fly away, and as her silvery glow faded he turned back to Snape, and his eyes were full of tears.
“After all this time?”
“Always,” said Snape.”

Đây là một trích dẫn đầy cảm xúc từ cuốn sách Harry Potter, nơi Dumbledore và Snape đang nói chuyện về Lily Evans (người yêu cũ của Snape và cũng là mẹ của Harry Potter):

“Dumbledore nhìn theo cô ấy bay đi, và khi ánh sáng bạc của cô ấy dần phai nhạt, ông quay lại với Snape, đôi mắt của ông đầy nước mắt. “Sau tất cả thời gian này?” “Luôn luôn,” Snape nói.”
― J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows

“A lady’s imagination is very rapid; it jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment.”

Đây là một câu châm ngôn của Jane Austen miêu tả về trí tưởng tượng nhanh chóng của phụ nữ: “Trí tưởng tượng của một người phụ nữ rất nhanh; nó nhảy từ sự ngưỡng mộ đến tình yêu, từ tình yêu đến hôn nhân chỉ trong một khoảnh khắc.”
― Jane Austen, Pride and Prejudice

“So it’s not gonna be easy. It’s going to be really hard; we’re gonna have to work at this everyday, but I want to do that because I want you. I want all of you, forever, everyday. You and me… everyday.”

Đây là một câu châm ngôn lãng mạn trong bộ phim The Notebook, nơi nhân vật Noah đang nói với Allie về quyết tâm của anh ta trong mối quan hệ của họ:

“Vì vậy, điều đó sẽ không dễ dàng. Điều đó sẽ thật khó khăn; chúng ta sẽ phải làm việc vào mỗi ngày, nhưng tôi muốn làm điều đó bởi vì tôi muốn có bạn. Tôi muốn có tất cả của bạn, mãi mãi, mỗi ngày. Bạn và tôi… mỗi ngày.”
― Nicholas Sparks, The Notebook

“I love you as certain dark things are to be loved,
in secret, between the shadow and the soul.”

“Tôi yêu em như những điều tối tăm nhất cần được yêu, ẩn giấu, giữa bóng tối và linh hồn.”
― Pablo Neruda, 100 Love Sonnets

“Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.”

Đây là một câu châm ngôn của nhà thơ Alfred Lord Tennyson trong bài thơ “In Memoriam A.H.H.”:

“Tốt hơn là hãy yêu và thất bại

Hơn là chưa bao giờ yêu.”

― Alfred Lord Tennyson, In Memoriam

“Just when you think it can’t get any worse, it can. And just when you think it can’t get any better, it can.”

Đây là một câu châm ngôn của Nicholas Sparks trong cuốn sách “At First Sight”:

“Ngay khi bạn nghĩ rằng tình huống không thể tồi tệ hơn nữa, nó vẫn có thể. Và ngay khi bạn nghĩ rằng mọi thứ không thể tốt hơn nữa, chúng lại có thể.”

― Nicholas Sparks, At First Sight

“The one you love and the one who loves you are never, ever the same person.”

Đây là một câu nói của nhà văn Chuck Palahniuk trong cuốn sách “Invisible Monsters”. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt:

“Người mà bạn yêu và người yêu bạn không bao giờ là cùng một người.”

― Chuck Palahniuk, Invisible Monsters

“When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.”

“Khi ta yêu, ta luôn cố gắng trở nên tốt hơn bản thân mình. Khi ta cố gắng trở nên tốt hơn bản thân mình, mọi thứ xung quanh ta cũng trở nên tốt hơn.”
― Paulo Coelho, The Alchemist

“One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.”

“Có người yêu ta chỉ đơn giản vì yêu ta, không cần bất kỳ lý do nào khác.”
― Paulo Coelho, The Alchemist


“In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.”

“Ta đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng vô ích. Cảm xúc trong ta không thể nào bị kìm nén được. Ngươi phải cho phép ta nói cho ngươi biết ta mến ngươi và yêu ngươi đến mức nồng nhiệt đến như vậy.”
― Jane Austen, Pride And Prejudice

“We love the things we love for what they are.”

“Chúng ta yêu những thứ chúng ta yêu vì họ là chính họ.”
― Robert Frost

“I would die for you. But I won’t live for you.”

“Tôi có thể chết vì em. Nhưng tôi không thể sống vì em.”
― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

“Never love anyone who treats you like you’re ordinary.”

“Đừng bao giờ yêu ai đó xem bạn như một điều bình thường.”
― Oscar Wilde

“So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.”

“Vì thế, tôi yêu em bởi vì cả vũ trụ đã đồng lòng giúp tôi tìm thấy em.”
― Paulo Coelho, The Alchemist

“The only thing worse than a boy who hates you: a boy that loves you.”

“Điều gì còn tồi tệ hơn một chàng trai ghét bạn: đó là chàng trai yêu bạn.”
― Markus Zusak, The Book Thief

“You are my best friend as well as my lover, and I do not know which side of you I enjoy the most. I treasure each side, just as I have treasured our life together.”

“Em là bạn thân nhất của anh cũng như là người yêu của anh, và anh không biết bên nào của em anh thích hơn. Anh trân trọng từng khía cạnh của em, giống như anh đã trân trọng cuộc sống của chúng ta cùng nhau.”
― Nicholas Sparks, The Notebook

Trên đây là những câu châm ngôn tình yêu hay tiếng Anh. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy những cảm xúc của mình trong đó. Để biết yêu và trưởng thành hơn.

ST

share-face-book

Add Comment