Những câu nói hay về tình yêu của người nổi tiếng

Tình yêu là những cảm xúc tuyệt vời của cuộc sống, nó đem lại hạnh phúc, khổ đau, vui buồn,…là một điều không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Những câu nói hay về tình yêu của những người nổi tiếng dưới đây sẽ giúp ta hiểu thêm những sắc màu trong tình yêu của những danh nhân mà họ đã trải qua, để ta có những cái nhìn đúng đắn và thái độ tích cực hơn trong tình yêu.

Những câu nói hay về tình yêu ngọt ngào

“I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.”

Dịch:

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và một chút thiếu tự tin. Tôi mắc sai lầm, tôi không kiểm soát được mình và đôi khi khó để xử lý. Nhưng nếu bạn không thể chấp nhận tôi khi tôi xấu xa nhất, thì chắc chắn bạn không xứng đáng với tôi khi tôi tốt nhất.
― Marilyn Monroe

“You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth.”

Dịch

Bạn phải nhảy như không có ai đang quan sát,
Yêu như chưa từng bị tổn thương,
Hát như không có ai đang lắng nghe,
Và sống như thế giới này là thiên đường trên trái đất.

― William W. Purkey

“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.”

Dịch

“Yêu là khi bạn không thể đắm mình vào giấc mơ bởi thực tế đã trở nên tuyệt vời hơn cả những gì bạn từng mơ ước.”
― Dr. Seuss

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.”

Dịch

Một người bạn đích thực là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.
― Elbert Hubbard

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

Dịch

Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua tan hận thù, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó.
― Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches

“We accept the love we think we deserve.”

Dịch

Chúng ta chấp nhận được tình yêu mà chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng.
― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.”

Dịch

Bị ghét bỏ khi là chính mình tốt hơn là được yêu thích vì sự giả dối.
― Andre Gide, Autumn Leaves

“Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.”

Dịch

“Chỉ một lần trong cuộc đời, tôi thật sự tin rằng bạn sẽ tìm thấy một người có thể thay đổi toàn bộ thế giới của bạn. Bạn kể cho họ những điều mà bạn chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai khác và họ hấp thu mọi thứ bạn nói và thực sự muốn nghe thêm. Bạn chia sẻ hy vọng cho tương lai, những giấc mơ mà sẽ không bao giờ trở thành sự thật, những mục tiêu chưa được đạt được và những thất vọng mà cuộc sống đã gieo rắc vào bạn. Khi một điều kỳ diệu xảy ra, bạn không thể chờ đợi để kể cho họ về nó, biết rằng họ sẽ cùng chia sẻ niềm vui của bạn. Họ không ngại khóc cùng bạn khi bạn đau khổ hoặc cười với bạn khi bạn tự làm mình trở nên ngốc nghếch. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn hoặc khiến bạn cảm thấy mình không đủ tốt, mà thay vào đó, họ xây dựng bạn lên và cho bạn thấy những điều đặc biệt và thậm chí là đẹp của chính bạn. Không có áp lực, ghen tị hay sự cạnh tranh, chỉ có sự yên tĩnh khi họ ở bên. Bạn có thể là chính mình và không phải lo lắng về những gì họ sẽ nghĩ về bạn vì họ yêu bạn vì chính bạn. Những điều mà với đa số người ta thấy không quan trọng như một ghi chú, một bài hát hoặc một buổi đi bộ trở thành kho báu vô giá được giữ an toàn trong trái tim bạn để yêu mến mãi mãi. Những ký ức về tuổi thơ của bạn trở lại và rõ ràng và sặc sỡ đến mức giống như trẻ con lại một lần nữa. Những màu sắc trông rực rỡ và tươi sáng hơn. Tiếng cười trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày, nơi trước đây nó ít xảy ra hoặc không tồn tại chút nào. Một hoặc hai cuộc điện thoại trong ngày giúp bạn vượt qua một ngày làm việc dài và luôn mang đến nụ cười trên môi của bạn. Khi ở bên họ, không cần phải nói chuyện liên tục, nhưng bạn cảm thấy hài lòng chỉ vì có họ ở gần. Những điều trước đây không hề hấp dẫn đối với bạn bỗng trở nên thú vị vì bạn biết chúng quan trọng với người đặc biệt đó. Bạn nghĩ về người đó trong mọi tình huống và mọi việc bạn làm. Những thứ đơn giản như bầu trời màu xanh nhạt, gió nhẹ hoặc thậm chí là mây đen trên chân trời cũng khiến bạn nhớ đến người đó. Bạn mở trái tim của mình, biết rằng có khả năng nó sẽ bị đau đớn một ngày nào đó, và khi mở trái tim, bạn trải nghiệm được tình yêu và niềm vui mà bạn chưa bao giờ mơ tới. Bạn nhận ra rằng việc trở nên yếu đuối mới là cách để trái tim bạn cảm thấy niềm vui thật sự, một niềm vui đến mức nó khiến bạn sợ hãi. Bạn tìm thấy sức mạnh trong việc biết rằng bạn có một người bạn thật sự và có thể là một người bạn tâm linh sẽ trung thành đến cuối cùng. Cuộc sống dường như hoàn toàn khác, hấp dẫn và đáng giá. Hy vọng và an toàn của bạn chỉ nằm trong việc biết rằng họ là một phần của cuộc đời bạn.

― Bob Marley

“As he read, I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at once.”

Dịch

Câu thành ngữ này xuất phát từ tiểu thuyết “The Fault in Our Stars” của John Green, và nó diễn tả cảm giác đổ mê hoặc, yêu điên cuồng một người nào đó:

“Khi anh ta đọc, tôi đắm chìm vào tình yêu như cách bạn lâm vào giấc ngủ: từ từ, rồi đột nhiên một cách hoàn toàn.”
― John Green, The Fault in Our Stars

“It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”

Dịch

Câu danh ngôn này do Friedrich Nietzsche nói, và được dịch như sau:

“Không phải thiếu tình yêu khiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mà là thiếu tình bạn.”

Ý nghĩa của câu này là tình yêu là cơ sở của một cuộc hôn nhân tốt, nhưng tình bạn cũng rất quan trọng. Nếu hai người trong một cuộc hôn nhân không có tình bạn thì họ sẽ khó khăn trong việc cùng nhau chia sẻ và hiểu nhau, và điều này có thể dẫn đến sự cô đơn và không hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của họ.

― Friedrich Nietzsche


“The opposite of love is not hate, it’s indifference. The opposite of art is not ugliness, it’s indifference. The opposite of faith is not heresy, it’s indifference. And the opposite of life is not death, it’s indifference.”

Dịch

“Trái ngược của tình yêu không phải là sự căm ghét, mà là sự thờ ơ. Trái ngược của nghệ thuật không phải là sự xấu xí, mà là sự thờ ơ. Trái ngược của đức tin không phải là kẻ tà giáo, mà là sự thờ ơ. Và trái ngược của sự sống không phải là cái chết, mà là sự thờ ơ.”
― Elie Wiesel

“I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close.”

Dịch

Tôi yêu bạn mà không biết cách nào, không biết khi nào, hay từ đâu. Tôi yêu bạn đơn giản, không có vấn đề hay sự kiêu ngạo: Tôi yêu bạn bằng cách này vì tôi không biết cách yêu bằng cách khác ngoài cách này, trong đó không có tôi hay bạn, rất thân mật đến mức đôi tay của bạn trên ngực tôi cũng là đôi tay của tôi, rất thân mật đến mức khi tôi ngủ thì mắt của bạn cũng nhắm lại.
― Pablo Neruda, 100 Love Sonnets

“Love all, trust a few,
Do wrong to none: be able for thine enemy
Rather in power than use; and keep thy friend
Under thy own life’s key: be check’d for silence,
But never tax’d for speech.”

Dịch

Tất cả đều yêu, nhưng chỉ tin một vài người. Không làm hại ai, cố gắng bảo vệ mình trước kẻ thù. Giữ bí mật của người bạn, và bảo vệ họ trọn đời. Có thể bị chỉ trích vì im lặng, nhưng không bao giờ bị chỉ trích vì nói.
― William Shakespeare, All’s Well That Ends Well

“Have you ever been in love? Horrible isn’t it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up.”

Dịch

Bạn đã từng yêu chưa? Tệ hại đúng không? Nó khiến bạn trở nên dễ tổn thương hơn. Nó mở rộng ngực của bạn và mở rộng trái tim của bạn và điều đó có nghĩa là ai đó có thể đi vào bên trong bạn và làm bạn bất ổn.
― Neil Gaiman, The Sandman, Vol. 9: The Kindly Ones

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”

Dịch

“Được yêu sâu đậm bởi ai đó mang đến cho bạn sức mạnh, trong khi yêu ai đó sâu đậm lại mang đến cho bạn can đảm.”

― Lão Tử

“This life is what you make it. No matter what, you’re going to mess up sometimes, it’s a universal truth. But the good part is you get to decide how you’re going to mess it up. Girls will be your friends – they’ll act like it anyway. But just remember, some come, some go. The ones that stay with you through everything – they’re your true best friends. Don’t let go of them. Also remember, sisters make the best friends in the world. As for lovers, well, they’ll come and go too. And baby, I hate to say it, most of them – actually pretty much all of them are going to break your heart, but you can’t give up because if you give up, you’ll never find your soulmate. You’ll never find that half who makes you whole and that goes for everything. Just because you fail once, doesn’t mean you’re gonna fail at everything. Keep trying, hold on, and always, always, always believe in yourself, because if you don’t, then who will, sweetie? So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.”

Dịch

Cuộc đời này phụ thuộc vào bản thân bạn. Dù như thế nào, bạn cũng sẽ phạm lỗi đôi khi, đó là sự thật chung. Nhưng điều tốt là bạn có quyền quyết định cách bạn sẽ phạm lỗi. Những cô gái sẽ là bạn của bạn – họ sẽ hành động như thế dù sao. Nhưng hãy nhớ, có người đến, có người đi. Những người ở lại bên bạn trong mọi tình huống – họ mới là bạn thân chân thành của bạn. Đừng bỏ họ. Cũng hãy nhớ, em gái là những người bạn tốt nhất trên thế giới. Còn về người yêu thì, họ sẽ đến và đi. Và em yêu, tôi ghét phải nói nhưng hầu hết các người yêu – thực sự là tất cả họ sẽ làm cho trái tim bạn tan vỡ, nhưng bạn không thể từ bỏ bởi vì nếu bạn từ bỏ, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy người bạn đời của mình. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nửa kia của mình làm cho bạn trọn vẹn và điều đó cũng đúng với mọi thứ. Chỉ vì bạn thất bại một lần, không có nghĩa là bạn sẽ thất bại trong mọi thứ. Hãy cố gắng, kiên trì, và luôn luôn tin vào chính mình, bởi nếu bạn không tin vào mình thì ai sẽ tin, ngọt ngào? Vì thế, hãy giữ đầu cao, hãy giữ cằm lên, và quan trọng nhất, hãy luôn cười, bởi cuộc đời là điều tuyệt vời và có rất nhiều lý do để cười.
― Marilyn Monroe

Trên đây là những câu nói hay về tình yêu, đầy cảm xúc và lãng mạn. Hy vọng bạn có thêm những cảm xúc và tình yêu hơn nữa với những câu danh ngôn về tình yêu trên.

ST

share-face-book

Add Comment