Sự khác biệt giữa thành công và thất bại

successful-5-copy-1436176413101

Trái với những người thành công, kẻ thất bại luôn sợ sự thay đổi, hay đổ lỗi và cho rằng mình biết tất cả.

successful-1-copy-1436176339694

successful-2-copy-1436176368637

successful-3-copy-1436176382569

successful-4-copy-1436176398959

successful-5-copy-1436176413101 (1)

successful-6-copy-1436176426037

successful-7-copy-1436176437593

Theo Trí Thức Trẻ/Techinasia

share-face-book

Add Comment