Thuyết “ít, nhiều” của người Nhật

Theo thuyết “Ít-nhiều” này mà con người Nhật trong mắt các quốc gia khác luôn mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ.

Ăn ít, nhai nhiều

Ăn thịt ít, ăn rau nhiều

Ăn đường ít, ăn quả nhiều

Ăn mặn ít, ăn chua nhiều

Mặc ít, tắm nhiều

Lo ít, ngủ nhiều

Giận ít, cười nhiều

Ngồi xe ít, đi bộ nhiều

Nói ít, làm nhiều

Tham lam ít, bố thí nhiều.

Nguồn (ST)

share-face-book

Add Comment